stimwell ems

Stimawell(EMS)


  StimaWell EMS EMS به معنای تحریک الکتریکی عضلات می باشد. در این روش با استفاده از یک دستگاه  و با کمک یک جلیقه که الکترودهای

04 مرداد 1397

ادامه مطلب