اخبار

تخفیفات تکرار نشدنی به مناسبت جمعه سیاه


جمعه سیاه خرید دستگاه لیزر، قابل توجه پزشکان و شرکت های همکار: برخی محصولات شرکت آفرودیت همزمان با جمعه سیاه با

۰۱ آذر ۱۳۹۷

ادامه مطلب

دومین دوره ورکشاپ HANDS-On-TRAINING


برگزاری دومین دوره ورکشاپ های HANDS-ON-TRAINING تحت استاندارد ( CBAM) کانادا دریافت مدرک معتبر از انجمن زیبایی آمریکا آموزش

۲۶ آبان ۱۳۹۷

ادامه مطلب