کرایولیپولیز

بررسی روش‌های لاغری تهاجمی و غیر تهاجمی


بررسی روش‌های لاغری تهاجمی و غیر تهاجمی از روش‌های لاغری تهاجمی و غیر تهاجمی چه می‌دانید؟ ما هرآن چیزی که لازم

24 آذر 1397

ادامه مطلب

کرانوس(Cronus Coolsculpting System)


کرانوس(Cronus Coolsculpting System) لاغری موضعی به صورت غیر تهاجمی ویژگی های دستگاه کرانوس: هندپیس های اختصاصی شده با فریز

04 مرداد 1397

ادامه مطلب

کرانوس(Cronus Coolsculpting System)


  لاغری موضعی به صورت غیر تهاجمی ویژگی های دستگاه: هندپیس های اختصاصی شده با فریز پد های دوبل دارای سنسور های

04 مرداد 1397

ادامه مطلب