اخبار

تخفيفات تكرار نشدني به مناسبت جمعه سياه


جمعه سیاه خرید دستگاه لیزر، قابل توجه پزشكان و شركت هاي همكار: برخي محصولات شركت آفروديت همزمان با جمعه سياه با

01 آذر 1397

ادامه مطلب

دومین دوره ورکشاپ HANDS-On-TRAINING


برگزاری دومین دوره ورکشاپ های HANDS-ON-TRAINING تحت استاندارد ( CBAM) کانادا دریافت مدرک معتبر از انجمن زیبایی آمریکا آموزش

26 آبان 1397

ادامه مطلب